سامانه ملی ارزيابی اختراعات و نوآوری ها
پرسش‌های متداول

بله. برای ارائه اظهارنامه یا اعتبارسنجی اختراع تمام افراد حقیقی یا حقوقی که اسامی آنها به عنوان مالک و یا مخترع در اظهارنامه یا گواهی ثبت اختراع درج شده یکبار، ثبت نام نموده و حساب خود را در سامانه فعال نمایند.

جهت استعلام و دریافت کد شناسه اشخاص حقوقی به سایت https://ilenc.ssaa.ir/ مراجعه فرمایید.

خیر، در خصوص اظهارنامه های ثبت اختراع جهت هر گونه ویرایش و تغییری از طریق سامانه مالکیت معنوی اقدام فرمایید.

پس از انجام مراحل ثبت نام هر مرحله از وضعیت در کارتابل متقاضی در سامانه ارزیابی اختراعات قابل مشاهده و پیگیری می باشد.

جوابیه های ارسالی از طریق سامانه مالکیت معنوی قابل رویت می باشد.

درخواست استرداد هزینه از طریق ایمیل ip@irost. ir با مشخصات کامل اعم از شماره حساب، شماره شبا، نام صاحب کارت، شماره و عنوان اظهارنامه و ... ارسال فرمایند.

ارائه ضمائم و مستندات در سامانه ارزیابی اختراعات و پیگیری روند پرونده در سامانه مربوطه صورت پذیرد

خیر ارائه ضمائم و هزینه های مربوطه در سامانه ارزیابی اختراعات برای ارزیابی کفایت می کند.

تکمیل مستندات از طریق سامانه ارزیابی اختراعات

خیر- داوری فقط بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده به اداره ثبت اختراع انجام می گیرد.